Örby Gård

Örby Gård är beläget i Rasbo cirka 15 kilometer nordöst om Uppsala. I fem generationer har familjen Örde bedrivit lantbruk här. Idag bedriver vi växtodling av framförallt spannmål och föder upp får, i huvudsak den vitapälsade fårrasen Lecister, för pälsens, köttets och landskapets skull.