Växtodling

_DSC2645_650pxbred

I och kring Rasbo med omnejd bedriver vi växtodling. Vi odlar framförallt höstvete, vårvete, korn, oljeväxter, ärtor och vall. Jordarna är mestadels styva leror men i markerna vi brukar ingår även en stor del mulljordar.

I våra fyra silos i Örby har vi en total lagringskapacitet för spannmål på cirka 2500 ton. Det ger oss en möjlighet att kunna torka och lagra spannmål själva, för att kunna sälja spannmål även efter skördesäsong.