Hitta hit

Från Uppsala tar du väg 288 mot Östhammar. Efter cirka 12 kilometer svänger du av väg 288 till vänster, in på gamla sträckningen av väg 288, skyltat mot ”Tibble”, ”Vallby”. Efter bara 300 meter, just innan den lilla bron över ån, ta av vänster in på grusvägen mot Örby. Följ skyltning märkt ”p”.

Det går även bra att ta bussen hit. Busshållsplatsen heter ”Örby” eller ”Örby södra” och trafikeras av busslinjerna 886 (stannar vid ”Örby södra”, cirka 400 meter från gården) och 118 (stannar vid ”Örby” cirka 150 meter från gården).